Festiwal TS, Gdańsk, 17 października (sobota)

Rafał Wereszczaka

Polski Związek Tenisa Stołowego, Centrum Szkolenia PZTS im. Andrzeja Grubby w Gdańsku, Pomorski Wojewódzki Związek Tenisa Stołowego w Gdańsku oraz Urząd miasta Gdańsk zapraszają na Festiwal Tenisa Stołowego w kategoriach skrzat, żak, młodzik, kadet i juniorów. Turniej odbędzie się 17 października w Gdańsku.

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY

FESTIWAL TENISA STOŁOWEGO
w kategoriach skrzat, żak, młodzik, kadet i junior
Gdańsk, 17 października 2020 roku (sobota)

1. Organizatorzy:
– Polski Związek Tenisa Stołowego w Warszawie,
– Centrum Szkolenia PZTS im. Andrzeja Grubby w Gdańsku,
– Pomorski Wojewódzki Związek Tenisa Stołowego w Gdańsku,
– Urząd miasta Gdańsk.

2. Sponsor sprzętowy
TIBHAR

3. Patronat medialny:
trojmiasto.pl
Table Tennis Experts

4. Termin i miejsce:
17 października 2020 roku (sobota)
Centrum Szkolenia PZTS im. Andrzeja Grubby w Gdańsku, ul. Meissnera 3, 80-462 Gdańsk

5. Cele główne programu Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach Festiwalu Tenisa
Stołowego:
– upowszechnianie aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży,
– wyrównanie szans dzieci i młodzieży w dostępie do usystematyzowanej aktywności fizycznej,
– promocja zdrowego i aktywnego stylu życia,
– dokonanie zmiany modelu zachowań społecznych wobec aktywności fizycznej.

6. Cele główne zadania Festiwalu Tenisa Stołowego:
– promocja aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży,
– popularyzacja tenisa stołowego wśród dzieci i młodzieży,
– stworzenie możliwości udziału w interdyscyplinarnej rywalizacji sportowej,
– krzewienie idei fair play,
– ograniczenie agresji i patologii wśród dzieci i młodzieży,
– stworzenie możliwości szerokiego udziału w systemowej rywalizacji sportowej dzieci i młodzieży,
– wyrównanie szans dzieci i młodzieży w dostępie do sportu, niezależnie od statusu materialnego rodziców,
– optymalne wykorzystanie infrastruktury sportowej,
– identyfikacja i rozwijanie talentów sportowych.

7. Uczestnictwo:
Do Festiwalu Tenisa Stołowego może się zgłosić każda osoba w danej kategorii wiekowej. Turniej zostanie przeprowadzony zgodnie z obowiązującym reżimem sanitarnym w następujących kategoriach wiekowych:
– skrzat – dziewczęta i chłopcy urodzeni w roku 2012 i młodsi
– żak – dziewczęta i chłopcy urodzeni w latach 2010 – 2011
– młodzik – dziewczęta i chłopcy urodzeni w latach 2008 – 2009
– kadet – dziewczęta i chłopcy urodzeni w latach 2006 – 2007
– junior – dziewczęta i chłopcy urodzeni w latach 2003 – 2005
W zawodach może wziąć udział max. 150 startujących. W przypadku wcześniejszego osiągnięcia limitu zawodników, lista zostanie zamknięta i decydować będzie kolejność zgłoszeń. Wszyscy startujący muszą posiadać zgodę rodzica na udział w zawodach, zgodę lekarza z oświadczeniem o braku przeciwwskazań do uprawiania sportu oraz dokument potwierdzający tożsamość.

8. Program turnieju:
9:00 – 9:30 – rozgrzewka przeprowadzona przez trenera kadry narodowej
9:30 – 10:00 – rozgrzewka
10:00 – otwarcie zawodów
10:10 – ok. 18:00 – Festiwal Tenisa Stołowego
13:30 – 15:45 Przerwa obiadowa (pierwsza tura – 13:30 – 14:15, druga tura 14:15 – 15:00, trzecia tura 15:00 – 15:45)

9. Atrakcje dodatkowe
Podczas turnieju odbywać się będą warsztaty trenerskie i wykłady psychologa sportu.
14:00 – 14:45 – pierwsza tura warsztatów trenerskich
15:00 – 15:45 – druga tura warsztatów trenerskich
16:00 – 16:45 – trzecia tura warsztatów trenerskich
14:00 – 14:45 – pierwsza tura wykładów psychologa sportu
15:00 – 15:45 – druga tura wykładów psychologa sportu
16:00 – 16:45 – trzecia tura wykładów psychologa sportu
Tematyka warsztatów trenerskich:
– poprawne i optymalne przygotowanie fizyczne do długoletniej kariery sportowej w postaci treningu fizycznego dla dzieci i młodzieży,
– przykładowy trening multiball optymalny dla nowoczesnych taktyk w tenisie stołowym. Tematyka wykładów psychologa sportu:
– pomoc psychologa sportu w celu wydobycia optymalnych wyników sportowych w karierze zawodniczej

10. Zgłoszenia:
Zgłoszenia należy przesłać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 16 października 2020 r. do godz. 14:00 na adres: dariusz.wycichowski@pzts.pl podając imię, nazwisko, rocznik zawodnika, kategorię wiekową wg regulaminu pzts na sezon 2020/2021, miejscowość zamieszkania, województwo, klub sportowy, turę warsztatów w której chciałby uczestniczyć zawodnik, trener lub rodzic, pytania do trenera kadry narodowej, pytania do psychologa sportu.

11. System rozgrywek:
– turniej na Festiwalu Tenisa Stołowego odbędzie się w grach indywidualnych w kategorii skrzat, żak, kadet, młodzik, kadet i junior z podziałem na płeć. Decyzję dotyczącą wyboru systemu rozgrywek podejmie Komisja Sędziowska w zależności od ilości uczestników i możliwości organizacyjnych.

12. Nagrody:
Zdobywcy miejsc 1-3 otrzymają dyplomy, puchary i nagrody rzeczowe. Koszulki pamiątkowe otrzyma 100 pierwszych zapisanych zawodników.

13. Sprawy organizacyjne i finansowe:
Turniej zostanie przeprowadzony zgodnie z obowiązującym reżimem sanitarnym. Wszyscy zawodnicy, trenerzy, rodzice/opiekunowie uczestniczący w turnieju mają obowiązek wypełnienia i złożenia u organizatora ankiety sanitarnej. Niedopełnienie tego obowiązku będzie skutkowało niedopuszczeniem do zawodów. Organizator nie ubezpiecza uczestników od następstw nieszczęśliwych wypadków. Opłaty startowe nie będą pobierane. Wszyscy uczestnicy zostaną objęci nieodpłatnym posiłkiem.

14. Sprzęt sportowy:
Turniej zostanie rozegrany na 12 stołach TIBHAR, piłki plastikowe TIBHAR 3* zgodne z ITTF.

Osoba odpowiedzialna za organizację: Dariusz Wycichowski tel. 502 067 877,
e-mail: dariusz.wycichowski@pzts.p

Najnowsze