Informacja z 11. posiedzenia Zarządu MOZTS kadencji 2016-2020, 18 września

Rafał Wereszczaka

W dniu 18 maja 2018 r. po raz 11. zebrał się Zarząd Mazowieckiego Okręgowego Związku Tenisa Stołowego. Podjął 23 uchwały, m.in. przyjmując nowych członków zwyczajnych Związku, przyjmując do realizacji Kalendarz Sportowy na sezon 2018/19, rozstrzygając konkurs na współorganizację zawodów do końca roku 2018 oraz dokonując korekty Regulaminu Rozgrywek.

Do pobrania:

Porządek obrad 11. Posiedzenia Zarządu MOZTS

Protokół z 10. Posiedzenia Zarządu MOZTS w dn. 15 maja 2018 r.

Uchwały 1-15 11. Posiedzenia Zarządu MOZTS

Uchwały 16-23 11. Posiedzenia Zarządu MOZTS

Protokół z obrad 11. Posiedzenia Zarząu zostnie opubikowany po zaakceptowaniu treści przez Zarząd MOZTS

Najnowsze