Informacja z 9. posiedzenia Zarządu MOZTS, 26 marca

Rafał Wereszczaka

26 marca 2018 roku obradował Zarząd Mazowieckiego Okręgowego Związku Tenisa Stołowego.

Podczas 9. Posiedzenia Zarząd podjął następujące decyzje, w tym uchwały:

1. Przyjął protokół z 8. Posiedzenia Zarządu

2. Zatwierdził uchwałą decyzje Prezesa Zarządu:

– nr 13/2017

– nr 01/2018

– nr 02/2018

3. Dokonał wyboru Skarbnika MOZTS, powierzając tę funkcję p. Kazimierzowi ŁASZCZYŃSKIEMU

4. Podjął uchwałę w sprawie zwołania Walnego Zebrania Delegatów w dniu 15 maja 2018 r.

5. Przyjął uchwałą Kalendarz Sportowy na rok 2018

6. Podjął uchwałę o ogłoszeniu konkursu na współorganizację zawodów:

– 12 maja 2018 r., 62. Finał Mazowieckiego TTS Memoriał red. Janusza Strzałkowskiego

– 19 maja 2018 r., Indywidualne Mistrzostwa Województwa kategorii SKRZAT

7. Zatwierdził zmiany w Regulaminie Rozgrywek MOZTS na sezon 2018/2019 obejmujące:

a) modyfikację systemów rozgrywanie turniejów wojewódzkich w przypadku zgłoszenia się 32 i mniejszej liczby uczestników oraz w przypadku zgłoszenia się ośmiu lub mniej uczestników,

b) precyzujące zasady ustalania rankingów mazowieckich z uwzględnieniem tzw. rankingu zerowego

c) umożliwienie uzupełniania składów drużyn III ligi i niższych klas rozgrywkowych do dnia 31 grudnia 2018 r.;

Jednocześnie Zarząd odrzucił propozycje zmian:

– ograniczenia liczby rozstawianych uczestników turniejów wojewódzkich

– karanie żółtą kartką za trzeci oddany walkowej w turniejach wojewódzkich

– wprowadzenia okienka transferowego dla drużyn III ligi i niższych klas rozgrywkowych (propozycja została zmodyfikowana, patrz podpunkt c)

8. Powołał p. Marcina KUSIŃSKIEGO na funkcję Koordynatora Kadr Wojewódzkich MOZTS w 2018 roku

Najnowsze