Przygotowania do sezonu 2017/2018

Rafał Wereszczaka

Mazowiecki Okręgowy Związek Tenisa Stołowego publikuje zestawienie procedur, dokumentów i terminów związanych z przystąpieniem do rozgrywek indywidualnych i drużynowych w sezonie 2017/2018.

Rozgrywki indywidualne

Warunkiem przystąpienia do rozgrywek indywidualnych jest złożenie wniosku do Polskiego Związku Tenisa Stołowego o okresową licencję zawodniczą najpóźniej w dniu turnieju indywidualnego, a następnie wykupienie tej licencji po otrzymaniu faktury z PZTS. Zawodniczki/zawodnicy niestowarzyszeni występują o licencję samodzielnie. O licencje pozostałych występują kluby.

Warunkiem uprawnionego startu zawodniczki/zawodnika w rozgrywkach indywidualnych MOZTS jest również złożenie przez klub wniosku o okresową licencję klubową (najpóźniej w dniu turnieju), a nastęnie jej wykupienie po otrzymaniu rachunku z PZTS. Wysokość opłat za licencje okresowe określa aktualny Regulamin Rozgrywek Polskiego Związku Tenisa Stołowego.  

Kluby zrzeszone w Mazowieckim Okręgowym Związku Tenisa Stołowego opłacają do 30 września składkę członkowską w wysokości 200 zł na konto MOZTS.  Kluby, przystępujące do rozgrywek wojewódzkich po raz pierwszy, a nie będące członkami MOZTS składają deklarację przystąpienia do MOZTS oraz zobowiązane są do uiszczenia składki rocznej. 

Brak uiszczenia składki członkowskiej oraz wyżej wymienionych opłat, sprawia, że zawodnicy danego klubu nie są uprawnieni do udziału w zawodach MOZTS oraz w zawodach PZTS.

Rozgrywki drużynowe MOZTS
(obejmują rozgrywki II ligi kobiet, II ligi mężczyzn, III ligi mężczyzn, IV ligi mężczyzn i V ligi mężczyzn)

Kluby uczestniczące w rozgrywkach ligowych MOZTS zobowiązane są do złożenia wniosków do Polskiego Związku Tenisa Stołowego o licencję klubową i licencje zawodników, którzy będą reprezentować dany klub w rozgrywkach ligowych MOZTS najpóźniej do dnia 10 września 2017 r. Złożenie wniosków po tym terminie powoduje, że zarówno klub jak i zawodnicy nie mają uprawnień do udziału w rozgrywkach ligowych MOZTS.

Do dnia 10 września 2017 r. włącznie należy również wnieść do MOZTS opłatę za uczestnictwo w rozgrywkach ligowych w wysokości właściwej dla danego szczebla rozgrywek. Wysokość opłat za uczestnictwo określa Regulamin Rozgrywek MOZTS na sezon 2017/2018. Stawki obowiązujące w sezonie 2017/2018 to: II liga: 550 zł, III liga: 350 zł, IV liga: 300 zł, V liga: 250 zł.

Do dnia 30 września 2017 r. włącznie należy opłacić składkę członkowską na konto MOZTS w wysokości 200 zł. Kluby przystępujące do rozgrywek po raz pierwszy, a nie będące członkami MOZTS składają deklarację przystąpienia do MOZTS oraz są zobowiązane do uiszczenia składki rocznej do dnia 30 września 2017 r. tak jak wszystkie pozostałe uczestniczące w rozgrywkach drużynowych i indywidualnych MOZTS. 

Ponadto do 10 września 2017 r. na adres m.romkowski@wp.pl  należy przesłać następujące dokumenty:

Potwierdzenie dokonania opłaty za uczestnictwo w rozgrywkach danej ligi (NOWOŚĆ)

Ankietę klubową

Listę imienną

W przypadku przekazania miejsca w rozgrywkach ligowych oraz zmiany barw klubowych zgłaszanych zawodniczek/zawodników, do 10 września 2017 r. należy złożyć dodatkowe dokumenty, zgodnie z procedurami określonymi w regualminach rozgrywek MOZTS i PZTS. 

Do pobrania

Najnowsze