Wznowienie rozgrywek MOZTS – informacja Biura Zarządu, aktualizacja

Rafał Wereszczaka

Biuro Zarządu przedstawia informację o podjętych działaniach mających na celu wznowienie rozgrywek prowadzonych przez Mazowiecki Okręgowy Związek Tenisa Stołowego.

W związku z rozprzestrzenianiem się epidemi wirusa COVID-19 w miesiącu marcu zostały zawieszone wszystkie rozgrywki tenisa stołowego prowadzone przez MOZTS. Decyzją Prezesa Zarządu MOZTS z dnia 9 kwietnia zakończony został sezon 2019/2020 w zakresie rozgrywek ligowych. Dzień później Wydział Rozgrywek MOZTS osobnym komunikatem ogłosił klasyfikacje końcowe II lig kobiet i mężczyzn oraz lig III, IV i V wskazując zespoły, które uzyskały awanse oraz zespoły spadające ze swoich szczebli rozgrywkowych.  Na podstawie decyzji Prezesa MOZTS i komunikatu WR MOZTS, przy uwzględnieniu decyzji Polskiego Związku Tenisa Stołowego dotyczących spadków i awansów do i z I ligi, opracowany został wykaz drużyn uprawnionych do uczestniczenia w rozgrywkach ligowych MOZTS w sezonie 2020/2021 (do pobrania poniżej).

W najbliższym czasie można się spodziewać decyzji Prezesa Zarządu MOZTS dotyczących Kalendarza Sportowego na rok 2020 oraz Regulaminu Rozgrywek MOZTS na sezon 2020/2021. Wszystkie decyzje podlegają zatwierdzeniu przez Zarząd MOZTS. Najbliższe posiedzenie Zarządu jest planowane na dzień 22 sierpnia. Tego samego dnia planowane jest Sprawozdawcze Walne Zebranie Delegatów MOZTS. Na podstawie tzw. ustaw covidowych, kadencja władz MOZTS została przedłużona o rok, w tym roku nie odbędzie się Sprawozdawczo-Wyborcze Zebranie Delegatów MOZTS.  

Ponadto przygotowywany jest pakiet zasad zachowania bezpieczeństwa podczas zawodów wojewódzkich. Za bezpieczeństwo podczas meczów ligowych będą odpowiadać organizatorzy. Podczas zawodów indywidualnych obowiązywać będzie zachowanie zasad bezpieczeństwa wynikających z aktualnych przepisów.

Osoby nie stosujące się do zaleceń będą poproszone o opuszczenie hali – dotyczyć to będzie zarówno uczestników zawodów, jak i sędziów oraz trenerów/opiekunów.

Obecnie trwają ostatnie uzgodnienia związane z opracowaniem Kalendarza Sportowego na rok 2020.

Rozgrywki indywidualne
Dokończenie sezonu 2019/2020. W miesiącach sierpniu (IMW młodzieżowiec i skrzat) i wrześniu planowane jest dokończenie rozgrywek indywidualnych sezonu 2019/2020 – rozegranie Indywidualnych i Drużynowych Mistrzostw Wojewódzwa w kategoriach młodzik, kadet i junior oraz Indywidualnych Mistrzostw Województwa kategorii skrzat i żak. Uczestnicy tych zawodów reprezentować będą barwy klubów z sezonu 2019/2020. 

Sezon 2020/2021. Decyzją Zarządu PZTS w sezonie 2020/2021 rozgrywane będą tylko dwa cykle Grand Prix Polski. W związku z opublikowaniem przez PZTS terminów zawodów I GPP możliwe było przygotowanie propozycji terminów pierwszej serii zawodów Grand Prix Mazowsza. Do uczestniczenia w tych zawodach konieczne będzie wykupienie licencji klubowych i zawodniczych na sezon 2020/2021. 

Rozgrywki ligowe
MOZTS rozważa wcześniejsze rozpoczęcie sezonu ligowego. Terminy zgłoszeń pozostaną bez zmian, do 10 września. W tym terminie należy też przesłać listy imienne. Pierwsza kolejka we wszystkich ligach – 27 września. Należy się spodziewać nowych zasad spadków i awansów w związku z powiekszeniem liczby zespołów w poszczególnych klasach rozgrywkowych.

Lista zespołów uprawnionych 2020/21 – aktualizacja 19.08.2020 r.

Najnowsze