XVI Plebiscyt na Najlepszych Sportowców Warszawy 2015 roku

Agata Biesaga

Do czwartku 12 listopada, stowarzyszenia kultury fizycznej działające na terenie m.st. Warszawy mogą zgłaszać kandydatów do XVI Plebiscytu na Najlepszych Sportowców Warszawy w kategorii: Najlepszy Sportowiec Roku, Najlepszy Sportowiec Niepełnosprawny Roku, Trener Roku, Sportowa Osobowość Roku oraz Sportowa Impreza Roku.

Laureaci w kategoriach Najpopularniejszy Sportowiec Roku oraz Sportowa Impreza Roku zostaną wyłonieni w powszechnym głosowaniu internautów przeprowadzonym w serwisie internetowym m.st. Warszawy. Wyboru zwycięzców pozostałych kategorii dokona Kapituła Plebiscytu, której przewodniczy Irena Szewińska.

Zgodnie z uchwałą XXVII/562/2011 Rady m.st. Warszawy z dnia 17 listopada 2011 r. kandydaci do tytułu Najlepszy Sportowiec Roku w roku 2015 oraz Najlepszy Sportowiec Niepełnosprawny Roku musieli reprezentować barwy warszawskich klubów sportowych oraz osiągać sukcesy m.in. podczas igrzysk olimpijskich, mistrzostw świata, mistrzostw Europy oraz pucharów świata.

Dodatkowo stowarzyszenia mogą zgłaszać aplikacje w kategoriach: Trener Roku, którego podopieczni w 2015 roku osiągali wyniki sportowe podczas ww. imprez sportowych, Sportowa Impreza Roku – imprezy sportowe organizowane w 2015 roku na terenie m.st. Warszawy oraz Sportowa Osobowość Roku – kandydat, którego aktywność sportowa zasługuje na szczególne wyróżnienie zarówno za postawę w danym roku kalendarzowym lub za całokształt działalności na rzecz sportu warszawskiego.

Spośród kandydatów w kategorii Najlepszy Sportowiec Roku oraz Najlepszy Sportowiec Niepełnosprawny Roku Kapituła Plebiscytu dokona wyboru sportowców, którzy wezmą udział w powszechnym głosowaniu internetowym na Najpopularniejszego Sportowca Roku.

Uroczyste ogłoszenie wyników oraz wręczenie nagród XVI Plebiscytu na Najlepszych Sportowców Warszawy 2015 roku odbędzie się 29 stycznia 2016 r., podczas Balu Mistrzów Sportu Warszawy w hali widowiskowo-sportowej „Arena Ursynów” (ul. Pileckiego 122).

Zgłoszenia sportowców/trenerów/imprez należy przesłać na właściwych formularzach, na adres Biura Sportu i Rekreacji, pl. Defilad 1, 00-901 Warszawa (piętro XI, pokój 1120) lub w formie elektronicznej (skan) na adres plebiscyt@um.warszawa.pl, tel. 22/443 24 63, do czwartku, 12 listopada 2015 r.

Stowarzyszenia proszone są również o udostępnienie zdjęcia zawodnika/trenera/imprezy, które będzie wykorzystane do celów promocyjnych związanych z organizacją XVI Plebiscytu na Najlepszych Sportowców Warszawy.

Najnowsze