Zaproszenie do zgłaszania drużyn do Drużynowego Pucharu Polski

Agata Biesaga

Wydział Rozgrywek Mazowieckiego Związku Tenisa Stołowego w dniu 1 grudnia 2015 roku wydał komunikat w sprawie losowania i rozgrywania Drużynowego Pucharu Polski na szczeblu województwa mazowieckiego.

Wydział Rozgrywek MZTS informuje, iż zgodnie z pkt 3.7. Regulaminu Rozgrywek MZTS w terminie do dnia 06 grudnia 2015 r. przyjmuje zgłoszenia do rozgrywek o Drużynowy Puchar Polski na szczeblu województwa mazowieckiego w sezonie 2015/2016.

Każdy Klub może zgłosić maksymalnie jedną drużynę kobiet i mężczyzn. Wpisowe do rozgrywek wynosi 50 zł, zgodnie z pkt 5.3.5. Regulaminu Rozgrywek MZTS na sezon 2015/2016, które należy wpłacić na konto MZTS. Mecze na szczeblu wojewódzkim będą zaplanowane do rozegrania w tygodniu (poniedziałek – piątek).

Gospodarz meczu wyznacza termin rozegrania meczu i informuje o nim klub przeciwny oraz Wydział Rozgrywek MZTS (m.romkowski@wp.pl) minimum na 3 dni przed rozpoczęciem tygodnia, w którym zaplanowane jest rozegranie danej rundy, zgodnie z podanym terminarzem rozgrywania DPP na szczeblu MZTS. Początek meczu powinien nastąpić między godzinami 17.30 a 19.30.

Mecz można przełożyć na inny termin pasujący drużynom, jednak nie na później niż na weekend poprzedzający rozgrywanie kolejnej kolejki DPP. W przypadku przekładania meczu obydwie drużyny muszą poinformować o tym Wydział Rozgrywek MZTS. Gospodarzem meczu będzie drużyna grająca w niższej klasie rozgrywkowej (w przypadku drużyn z tej samej klasy rozgrywkowej decyduje niższe miejsce w tabeli na dzień rozgrywania kolejki ligowej przypadającej na 2 weekendy przed harmonogramem kolejki pucharu polski, np. na rundę rozgrywaną 14 – 18 grudnia obowiązuje tabela po kolejce rozgrywanej w dniu 6 grudnia).

Zgłoszenia drużyn przyjmowane będą wyłącznie na adres e-mail: m.romkowski@wp.pl, w podanym wcześniej terminie tj. do dnia 06 grudnia 2015 r.

Do zgłoszenia należy obowiązkowo dołączyć:
1. dowód opłaty wpisowego;
2. deklarację, w której umieszczone będą możliwe terminy rozpoczynania meczów jako gospodarz.

W Drużynowym Pucharze Polski mecz składa się od 4 do 7 gier rozgrywanych kolejno na jednym stole (za zgodą kapitanów drużyn mecz może być także rozgrywany na 2 lub 3 stołach jednocześnie), a mecz kończy się z chwilą uzyskania przez jedną z drużyn 4 zwycięstw zgodnie z następującym rozkładem gier:

1. A-Y, 2. B-X, 3. C-Z, 4. gra podwójna, 5. A-X, 6. C-Y, 7. B-Z.

Harmonogram Drużynowego Pucharu Polski na szczeblu wojewódzkim:

1 runda: 14 – 18 grudnia 2015 r.,
2 runda: 11 – 15 stycznia 2016 r.,
3 runda: 18 – 22 stycznia 2016 r.
4 runda: 1 – 5 lutego.

Terminy ewentualnych dalszych rund ustalone zostaną przez Wydział Rozgrywek MZTS. Uwaga: w zależności od ilości zgłoszeń zespoły z wyższych lig przystąpią do rozgrywek od kolejnych rund.

Wyniki losowania będą przesłane do zainteresowanych drużyn i opublikowane na stronie www.mzts.pl.

Mecze rozgrywane są piłkami plastikowymi.

Wynik meczu oraz skan protokołu należy przesłać na adres m.romkowski@wp.pl w ciągu 24 h po zakończonym meczu.

(dane do wpłaty)
Mazowiecki Okręgowy Związek Tenisa Stołowego
ul. Karczewska 18, 04-112 Warszawa
07 1240 6175 1111 0010 5927 9155 (Bank Pekao S.A.)

Materiały do pobrania

1. Komunikat nr 072/2015 Wydziału Rozgrywek MZTS z dnia 1 grudnia 2015 roku ws. losowania i rozgrywania Drużynowego Pucharu Polski na szczeblu MZTS

Najnowsze