Decyzja 1/2021 Prezesa MOZTS ws Kalendarza, współorganizacji zawodów oraz ogłoszenia konkursu

Rafał Wereszczaka

Decyzja nr 1/2021 Prezesa Zarządu Mazowieckiego Okręgowego Związku Tenisa Stołowego z dnia 19 stycznia 2021 roku w sprawie przyjęcia do realizacji Kalendarza Sportowego MOZTS na sezon rok 2021 ze zmianami wynikającymi z przedłużenia obostrzeń sanitarnych, powierzenia współorganizacji zawodów MOZTS z terminami w lutym 2021 oraz ogłoszenia konkursu na współorganizację zawodów wojewódzkich MOZTS z terminami do końca sezonu 2020/2021

Decyzja nr 1/2021 Prezesa Zarządu Mazowieckiego Okręgowego Związku Tenisa Stołowego z dnia 19 stycznia 2021 roku w sprawie przyjęcia do realizacji Kalendarza Sportowego MOZTS na sezon rok 2021 ze zmianami wynikającymi z przedłużenia obostrzeń sanitarnych, powierzenia współorganizacji zawodów MOZTS z terminami w lutym 2021 oraz ogłoszenia konkursu na współorganizację zawodów wojewódzkich MOZTS z terminami do końca sezonu 2020/2021

Załącznik nr 1 – Kalendarz Sportowy MOZTS na rok 2021

Załącznik nr 2 – Ogłoszenie o konkursie

Najnowsze