Decyzja 7/2020 Prezesa Zarządu MOZTS ws przyjęcia do realizacji Kalendarza Sportowego MOZTS na rok 2021

Rafał Wereszczaka

Decyzja nr 7/2020 Prezesa Zarządu Mazowieckiego Okręgowego Związku Tenisa Stołowego z dnia 9 grudnia 2020 r. w sprawie przyjęcia do realizacji Kalendarza Sportowego MOZTS na rok 2021

Decyzja nr 7/2020 Prezesa Zarządu Mazowieckiego Okręgowego Związku Tenisa Stołowego z dnia 9 grudnia 2020 r. w sprawie przyjęcia do realizacji Kalendarza Sportowego MOZTS na rok 2021

Załącznik do decyzji nr 7/2020 – Kalendarz 2021

Najnowsze