Decyzja 8/2020 Prezesa Zarządu MOZTS – zawieszenie rozgrywek indywidualnych i drużynowych

Rafał Wereszczaka

Decyzja nr 8/2021 Prezesa Zarządu Mazowieckiego Okręgowego Związku Tenisa Stołowego z dnia 26 marca 2021 roku w sprawie zawieszenia rozgrywek indywidualnych i drużynowych prowadzonych przez Mazowiecki Okręgowy Związek Tenisa Stołowego

Decyzja nr 8/2021 Prezesa Zarządu Mazowieckiego Okręgowego Związku Tenisa Stołowego z dnia 26 marca 2021 roku w sprawie zawieszenia rozgrywek indywidualnych i drużynowych prowadzonych przez Mazowiecki Okręgowy Związek Tenisa Stołowego

Najnowsze