Decyzja 10/2019 Prezesa MOZTS, konkurs – zawody. TERMIN przesyłania ofert: 11 grudnia

Rafał Wereszczaka

Decyzja nr 10/2019 Prezesa Zarządu Mazowieckiego Okręgowego Związku Tenisa Stołowego z dnia 29 listopada 2019 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na współorganizację zawodów wojewódzkich z terminami do końca sezonu 2019/2020

Decyzja nr 10/2019 Prezesa Zarządu Mazowieckiego Okręgowego Związku Tenisa Stołowego z dnia 29 listopada 2019 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na współorganizację zawodów wojewódzkich z terminami do końca sezonu 2019/2020

Ogłoszenie o konkursie (zał. nr 1 do DP 10/2019)

UWAGA!

TERMIN PRZESYŁANIA OFERT:

11 grudnia 2019 r., godz. 24.00

Najnowsze