Decyzja nr 11/2017 Prezesa Zarządu MOZTS ws zmian w Kalendarzu oraz współorganizacji zawodów

Rafał Wereszczaka

Decyzja NR 11/2017 Prezesa Zarządu Mazowieckiego Okręgowego Związku Tenisa Stołowego z dnia 13 września 2017 roku w sprawie zmian w Kalendarzu Sportowym MOZTS na sezon 2017/2018, przyznania współorganizacji zawodów w trybie pozakonkursowym oraz ustalenia trybu wyboru współorganizatora II WTK kategorii MŁODZIK.

Decyzja NR 11/2017 Prezesa Zarządu Mazowieckiego Okręgowego Związku Tenisa Stołowego z dnia 13 września 2017 roku w sprawie zmian w Kalendarzu Sportowym MOZTS na sezon 2017/2018, przyznania współorganizacji zawodów w trybie pozakonkursowym oraz ustalenia trybu wyboru współorganizatora II WTK kategorii MŁODZIK.

Załącznik nr 1 do Decyzji nr 11/2017 Prezesa Zarządu Mazowieckiego Okręgowego Związku Tenisa Stołowego z dnia 13 września 2017 r.

Najnowsze