Decyzja nr 11/2021 Prezesa MOZTS ws przyznania współorganizacji zawodów

Rafał Wereszczaka

Decyzja nr 11/2021 Prezesa Zarządu Mazowieckiego Okręgowego Związku Tenisa Stołowego z dnia 17 kwietnia 2021 roku w sprawie pozakonkursowego przyznania współorganizacji zawodów: Indywidualnych Mistrzostw Województwa Młodzików, Indywidualnych Mistrzostw Województwa Juniorów, Drużynowych Mistrzostw Województwa Młodzików oraz Drużynowych Mistrzostw Województwa Juniorów

Decyzja nr 11/2021 Prezesa Zarządu Mazowieckiego Okręgowego Związku Tenisa Stołowego z dnia 17 kwietnia 2021 roku w sprawie pozakonkursowego przyznania współorganizacji zawodów: Indywidualnych Mistrzostw Województwa Młodzików, Indywidualnych Mistrzostw Województwa Juniorów, Drużynowych Mistrzostw Województwa Młodzików oraz Drużynowych Mistrzostw Województwa Juniorów

Najnowsze