Decyzja nr 1/2017 Prezesa Zarządu MOZTS ws przyjęcia jako obowiązujący druku deklaracji członkowskiej MOZTS

Rafał Wereszczaka

Decyzja nr 1/2017 Prezesa Zarządu Mazowieckiego Okręgowego Związku Tenisa Stołowego z dnia 17 stycznia 2017 roku w sprawie przyjęcia jako obowiązujący druku Deklaracji Członkowskiej MOZTS

Decyzja nr 1/2017 Prezesa Zarządu Mazowieckiego Okręgowego Związku Tenisa Stołowego z dnia 17 stycznia 2017 roku w sprawie przyjęcia jako obowiązujący druku Deklaracji Członkowskiej MOZTS

Załącznik nr 1 do decyzji – DRUK DEKLARACJI CZŁONKOWSKIEJ

Najnowsze