Decyzja 1/2019 Prezesa MOZTS – odwołanie z powodu żałoby narodowej zawodów w dniu 19 stycznia

Rafał Wereszczaka

Decyzja nr 1/2019 Prezesa Zarządu Mazowieckiego Okręgowego Związku Tenisa Stołowego z dnia 16 stycznia 2019 roku w sprawie odwołania zawodów sportowych z powodu żałoby narodowej, wyznaczenia nowego terminu odwołanych zawodów i przyjęcia do realizacji Kalendarza Sportowego MOZTS na rok 2019 z ww. zmianami

Do pobrania:

Decyzja nr 1/2019 Prezesa Zarządu Mazowieckiego Okręgowego Związku Tenisa Stołowego z dnia 16 stycznia 2019 roku w sprawie odwołania zawodów sportowych z powodu żałoby narodowej, wyznaczenia nowego terminu odwołanych zawodów i przyjęcia do realizacji Kalendarza Sportowego MOZTS na rok 2019 z ww. zmianami

Załącznik nr 1 do Decyzji nr 1/2019

Najnowsze