Decyzja nr 1/2022 Prezesa Zarządu MOZTS – zmiana II terminu rundy rewanżowej lig MOZTS

Rafał Wereszczaka

Decyzja nr 1/2022 Prezesa Zarządu Mazowieckiego Okręgowego Związku Tenisa Stołowego z dnia 4 lutego 2022 r. w sprawie zmiany w Kalendarzu Sportowego MOZTS na rok 2022 polegającej na przeniesieniu II terminu rundy rewanżowej rozgrywek ligowych MOZTS

Decyzja nr 1/2022 Prezesa Zarządu Mazowieckiego Okręgowego Związku Tenisa Stołowego z dnia 4 lutego 2022 r. w sprawie zmiany w Kalendarzu Sportowego MOZTS na rok 2022 polegającej na przeniesieniu II terminu rundy rewanżowej rozgrywek ligowych MOZTS

Załącznik do Decyzji Prezesa nr 1/2022

Najnowsze