Decyzja nr 12/2021 Prezesa MOZTS w sprawie przyznania dzikich kart

Rafał Wereszczaka

Decyzja nr 12/2021 Prezesa Zarządu Mazowieckiego Okręgowego Związku Tenisa Stołowego z dnia 22 kwietnia 2021 roku w sprawie przyznania dzikich kart dopuszczających do udziału w Indywidualnych Mistrzostwach Województwa Młodzików

Decyzja nr 12/2021 Prezesa Zarządu Mazowieckiego Okręgowego Związku Tenisa Stołowego z dnia 22 kwietnia 2021 roku w sprawie przyznania dzikich kart dopuszczających do udziału w Indywidualnych Mistrzostwach Województwa Młodzików

Najnowsze