Decyzja nr 13/2017 Prezesa Zarządu MOZTS ws. współorganizacji III Grand Prix Mazowsza kat. młodzik

Rafał Wereszczaka

Decyzja nr 13/2017 Prezesa Zarządu Mazowieckiego Okręgowego Związku Tenisa Stołowego z dnia 20 grudnia 2017 roku w sprawie pozakonkursowego wyboru współorganizatora III Grand Prix Mazowsza kategorii młodzik (UKS Alfa Gostynin).

Decyzja nr 13/2017 Prezesa Zarządu Mazowieckiego Okręgowego Związku Tenisa Stołowego z dnia 20 grudnia 2017 roku w sprawie pozakonkursowego wyboru współorganizatora III Grand Prix Mazowsza kategorii młodzik

Najnowsze