Decyzja nr 13/2021 Prezesa MOZTS ws przyznania współorganizacji zawodów

Rafał Wereszczaka

Decyzja nr 13/2021 Prezesa Zarządu MOZTS z dnia 27 kwietnia 2021 roku w sprawie przyznania w trybie pozakonkursowym współorganizacji zawodów sportowych Indywidualnych Mistrzostw Województwa Kadetów oraz Drużynowych Mistrzostw Województwa Kadetów

Decyzja nr 13/2021 Prezesa Zarządu MOZTS z dnia 27 kwietnia 2021 roku w sprawie przyznania w trybie pozakonkursowym współorganizacji zawodów sportowych Indywidualnych Mistrzostw Województwa Kadetów oraz Drużynowych Mistrzostw Województwa Kadetów

Najnowsze