Decyzja 16/2021 Prezesa MOZTS ws dzikich kart do udziału w Mistrzostwach Województwa Żaków

Rafał Wereszczaka

Decyzja nr 16/2021 Prezesa Zarządu Mazowieckiego Okręgowego Związku Tenisa Stołowego z dnia 20 maja 2021 roku w sprawie przyznania dzikich kart dopuszczających do udziału w Mistrzostwach Województwa Żaków

Decyzja nr 16/2021 Prezesa Zarządu Mazowieckiego Okręgowego Związku Tenisa Stołowego z dnia 20 maja 2021 roku w sprawie przyznania dzikich kart dopuszczających do udziału w Mistrzostwach Województwa Żaków

Najnowsze