Decyzja 17/2021 Prezesa Zarządu ws ustanowienia punktacji Memoriału red. Janusza Strzałkowskiego

Rafał Wereszczaka

Decyzja nr 17/2021 Prezesa Zarządu Mazowieckiego Okręgowego Związku Tenisa Stołowego z dnia 18 czerwca 2021 roku w sprawie ustanowienia punktacji w Memoriale redaktora Janusza Strzałkowskiego

Decyzja nr 17/2021 Prezesa Zarządu Mazowieckiego Okręgowego Związku Tenisa Stołowego z dnia 18 czerwca 2021 roku w sprawie ustanowienia punktacji w Memoriale redaktora Janusza Strzałkowskiego 

Najnowsze