Decyzja nr 18/2021 Prezesa Zarządu MOZTS w sprawie przyjęcia Kalendarza Sportowego na rok 2021

Rafał Wereszczaka

Decyzja nr 18/2021 Prezesa Zarządu Mazowieckiego Okręgowego Związku Tenisa Stołowego z dnia 28 lipca 2021 roku w sprawie przyjęcia do realizacji Kalendarza Sportowego MOZTS na rok 2021 uzupełnionego o terminy sezonu 2021/2022

Decyzja nr 18/2021 Prezesa Zarządu Mazowieckiego Okręgowego Związku Tenisa Stołowego z dnia 28 lipca 2021 roku w sprawie przyjęcia do realizacji Kalendarza Sportowego MOZTS na rok 2021 uzupełnionego o terminy sezonu 2021/2022

Załącznik do Decyzji nr 18/2021 Prezesa Zarządu

Najnowsze