Decyzja nr 19/2021 Prezesa Zarządu MOZTS ws współorganizacji zawodów MOZTS

Rafał Wereszczaka

Decyzja nr 19/2021 Prezesa Zarządu Mazowieckiego Okręgowego Związku Tenisa Stołowego z dnia 25 sierpnia 2021 roku w sprawie pozakonkursowego przyznania współorganizacji zawodów: Mistrzostwa Warszawy WOM w relacji klubowej- wszystkie kategorie, I Grand Prix Mazowsza Młodzików, I Grand Prix Mazowsza Żaków, I Grand Prix Mazowsza Juniorów, I Grand Prix Mazowsza Skrzatów, I Grand Prix Mazowsza Kadetów

Decyzja nr 19/2021 Prezesa Zarządu Mazowieckiego Okręgowego Związku Tenisa Stołowego z dnia 25 sierpnia 2021 roku w sprawie pozakonkursowego przyznania współorganizacji zawodów: Mistrzostwa Warszawy WOM w relacji klubowej- wszystkie kategorie, I Grand Prix Mazowsza Młodzików, I Grand Prix Mazowsza Żaków, I Grand Prix Mazowsza Juniorów, I Grand Prix Mazowsza Skrzatów, I Grand Prix Mazowsza Kadetów

Najnowsze