Decyzja nr 20/2021 Prezesa Zarządu MOZTS ws współorganizacji I Grand Prix Mazowsza (kategoria SENIOR)

Rafał Wereszczaka

Decyzja nr 20/2021 Prezesa Zarządu Mazowieckiego Okręgowego Związku Tenisa Stołowego z dnia 6 września 2021 roku w sprawie pozakonkursowego przyznania współorganizacji zawodów: I Grand Prix Mazowsza (kategoria SENIOR)

Decyzja nr 20/2021 Prezesa Zarządu Mazowieckiego Okręgowego Związku Tenisa Stołowego z dnia 6 września 2021 roku w sprawie pozakonkursowego przyznania współorganizacji zawodów: I Grand Prix Mazowsza (kategoria SENIOR)

Najnowsze