Decyzja nr 2/2018 Prezesa Zarządu MOZTS ws. zawodów wojewódzkich

Rafał Wereszczaka

Decyzja NR 02/2018 Prezesa Zarządu Mazowieckiego Okręgowego Związku Tenisa Stołowego z dnia 16 marca 2018 roku w sprawie zatwierdzenia terminów w Kalendarzu Sportowym MOZTS na rok 2018 oraz pozakonkursowego wyboru współorganizatorów zawodów wojewódzkich z terminami do 28 kwietnia włącznie.

Decyzja NR 02/2018 Prezesa Zarządu Mazowieckiego Okręgowego Związku Tenisa Stołowego z dnia 16 marca 2018 roku w sprawie zatwierdzenia terminów w Kalendarzu Sportowym MOZTS na rok 2018 oraz pozakonkursowego wyboru współorganizatorów zawodów wojewódzkich z terminami do 28 kwietnia włącznie.

Najnowsze