Decyzja 2/2020 Prezesa MOZTS (termin, miejsce Młodzieżowych Mistrzostw Wojew., II cykl WOM)

Rafał Wereszczaka

Decyzja nr 02/2020 Prezesa Zarządu Mazowieckiego Okręgowego Związku Tenisa Stołowego z dnia 6 marca 2020 roku w sprawie zmian w Kalendarzu Sportowym MOZTS na rok 2020 oraz pozakonkursowego przyznania współorganizacji Młodzieżowych Mistrzostw Województwa 2020.

Decyzja nr 02/2020 Prezesa Zarządu Mazowieckiego Okręgowego Związku Tenisa Stołowego z dnia 6 marca 2020 roku w sprawie zmian w Kalendarzu Sportowym MOZTS na rok 2020 oraz pozakonkursowego przyznania współorganizacji Młodzieżowych Mistrzostw Województwa 2020

Załącznik nr 1 do DP nr 2/2020

Najnowsze