Decyzja nr 28/2016 Prezesa Zarządu Mazowieckiego Związku Tenisa Stołowego

Rafał Wereszczaka

Decyzja nr 28/2016 Prezesa Zarządu Mazowieckiego Związku Tenisa Stołowegoz dnia 29 września 2016 roku w sprawie zmian w kalendarzu sportowym MZTS na rok 2016

Decyzja nr 28/2016 Prezesa Zarządu Mazowieckiego Związku Tenisa Stołowego z dnia 29 września 2016 roku w sprawie zmian w kalendarzu sportowym MZTS na rok 2016

Kalendarz Sportowy MZTS 2016 (od 1.09.2016 r.)

Najnowsze