Decyzja nr 3/2021 Prezesa Zarządu MOZTS – odwołanie II Grand Prix Mazowsza (kategoria SENIOR)

Rafał Wereszczaka

Decyzja nr 3/2021 Prezesa Zarządu Mazowieckiego Okręgowego Związku Tenisa Stołowego z dnia 8 lutego 2021 roku w sprawie zmiany w Kalendarzu Sportowym MOZTS na sezon rok 2021 polegającej na odwołaniu II Grand Prix Mazowsza (kategoria SENIOR)

Decyzja nr 3/2021 Prezesa Zarządu Mazowieckiego Okręgowego Związku Tenisa Stołowego z dnia 8 lutego 2021 roku w sprawie zmiany w Kalendarzu Sportowym MOZTS na sezon rok 2021 polegającej na odwołaniu II Grand Prix Mazowsza (kategoria SENIOR)

Najnowsze