Decyzja 5/2022 Prezesa Zarządu ws zmian w Kalendarzu oraz Konkursu na organizację zawodów

Rafał Wereszczaka

Decyzja nr 05/2022 Prezesa Zarządu Mazowieckiego Okręgowego Związku Tenisa Stołowego z dnia 26 lipca 2022 roku w sprawie zmian w Kalendarzu Sportowym MOZTS oraz ogłoszenia otwartego konkursu na współorganizację zawodów z Kalendarza MOZTS z terminami do końca roku 2022.

Do pobrania (pliki pdf):

Decyzja nr 05/2022 Prezesa Zarządu Mazowieckiego Okręgowego Związku Tenisa Stołowego z dnia 26 lipca 2022 roku w sprawie zmian w Kalendarzu Sportowym MOZTS oraz ogłoszenia otwartego konkursu na współorganizację zawodów z Kalendarza MOZTS z terminami do końca roku 2022

Najnowsze