Decyzja nr 6/2017 Prezesa Zarządu MOZTS ws przyjęcia wzoru wniosku o licencję okresową sędziego

Rafał Wereszczaka

Decyzja NR 6/2017 Prezesa Zarządu Mazowieckiego Okręgowego Związku Tenisa Stołowego z dnia 19 maja 2017 roku w sprawie przyjęcia jako obowiązujący wzoru wniosku o licencję okresową sędziego.

Decyzja NR 6/2017 Prezesa Zarządu Mazowieckiego Okręgowego Związku Tenisa Stołowego z dnia 19 maja 2017 roku w sprawie przyjęcia jako obowiązujący wzoru wniosku o licencję okresową sędziego.

Załącznik nr 1 do DPZ MOZTS 6/2017 – WZÓR WNIOSKU

Najnowsze