Decyzja 6/2019 Prezesa Zarządu ws Kalendarza Sportowego i konkursu na współorganizację zawodów

Rafał Wereszczaka

Decyzja nr 6/2019 Prezesa Zarządu Mazowieckiego Okręgowego Związku Tenisa Stołowego z dnia 2 sierpnia 2019 roku w sprawie zmian w Kalendarzu Sportowym MOZTS na rok 2019 oraz ogłoszenia konkursu na współorganizację zawodów wojewódzkich z terminami do końca roku kalendarzowego 2019

Do pobrania:

Decyzja nr 6/2019 Prezesa Zarządu Mazowieckiego Okręgowego Związku Tenisa Stołowego z dnia 2 sierpnia 2019 roku w sprawie zmian w Kalendarzu Sportowym MOZTS na rok 2019 oraz ogłoszenia konkursu na współorganizację zawodów wojewódzkich z terminami do końca roku kalendarzowego 2019

Załącznik nr 1 – Kalendarz

Załącznik nr 2 – Ogłoszenie o konkursie

Najnowsze