Decyzja nr 6/2022 Prezesa Zarządu MOZTS ws wyników konkursu na współorganizację zawodów

Rafał Wereszczaka

Decyzja nr 6/2022 Prezesa Zarządu Mazowieckiego Okręgowego Związku Tenisa Stołowego z dnia 23 sierpnia 2022 roku w sprawie rozstrzygnięcia konkursu na współorganizację zawodów wojewódzkich z terminami do końca roku 2022

Decyzja nr 6/2022 Prezesa Zarządu Mazowieckiego Okręgowego Związku Tenisa Stołowego z dnia 23 sierpnia 2022 roku w sprawie rozstrzygnięcia konkursu na współorganizację zawodów wojewódzkich z terminami do końca roku 2022

Najnowsze