Decyzja 7/2017 Prezesa Zarządu MOZTS ws terminu i powierzenia współorganizacji Memoriału Red. J. Strzałkowskiego

Rafał Wereszczaka

Decyzja NR 7/2017 Prezesa Zarządu Mazowieckiego Okręgowego Związku Tenisa Stołowego z dnia 24 maja 2017 roku w sprawie zmiany w Kalendarzu Sportowym MOZTS na rok 2017 oraz w sprawie wyznaczenia w trybie pozakonkursowym współorganizatora 61. Finału Mazowieckiego Turnieju Tenisa Stołowego Memoriał Redaktora Janusza Strzałkowskiego

Decyzja NR 7/2017 Prezesa Zarządu Mazowieckiego Okręgowego Związku Tenisa Stołowego z dnia 24 maja 2017 roku w sprawie zmiany w Kalendarzu Sportowym MOZTS na rok 2017 oraz w sprawie wyznaczenia w trybie pozakonkursowym współorganizatora 61. Finału Mazowieckiego Turnieju Tenisa Stołowego Memoriał Redaktora Janusza Strzałkowskiego

Najnowsze