Decyzja nr 7/2022 Prezesa Zarządu MOZTS ws. współorganizacji zawodów wojewódzkich w dniach 5 i 6 listopada

Rafał Wereszczaka

Decyzja nr 7/2022 Prezesa Zarządu Mazowieckiego Okręgowego Związku Tenisa Stołowego z dnia 3 października 2022 roku w sprawie rozstrzygnięcia konkursu na współorganizację zawodów wojewódzkich z terminami w dniach 5 i 6 listopada 2022 r.

Decyzja nr 7/2022 Prezesa Zarządu Mazowieckiego Okręgowego Związku Tenisa Stołowego z dnia 3 października 2022 roku w sprawie rozstrzygnięcia konkursu na współorganizację zawodów wojewódzkich z terminami w dniach 5 i 6 listopada 2022 r.

Najnowsze