Decyzja nr 8/2022 Prezesa Zarządu MOZTS ws przyjęcia do realizacji Kalendarza Sportowego na rok 2023

Rafał Wereszczaka

Decyzja nr 8/2022 Prezesa Zarządu Mazowieckiego Okręgowego Związku Tenisa Stołowego w sprawie przyjęcia do realizacji Kalendarza Sportowego MOZTS na rok 2023

Decyzja nr 8/2022 Prezesa Zarządu Mazowieckiego Okręgowego Związku Tenisa Stołowego w sprawie przyjęcia do realizacji Kalendarza Sportowego MOZTS na rok 2023

Załącznik – Kalendarz Sportowy MOZTS na rok 2023

Najnowsze