Decyzja nr 9/2021 Prezesa Zarządu MOZTS – przedłużenie zawieszenia rozgrywek MOZTS

Rafał Wereszczaka

Decyzja nr 9/2021 Prezesa Zarządu Mazowieckiego Okręgowego Związku Tenisa Stołowego z dnia 9 kwietnia 2021 roku w sprawie przedłużenia zawieszenia rozgrywek indywidualnych i drużynowych prowadzonych przez Mazowiecki Okręgowy Związek Tenisa Stołowego

Decyzja nr 9/2021 Prezesa Zarządu Mazowieckiego Okręgowego Związku Tenisa Stołowego z dnia 9 kwietnia 2021 roku w sprawie przedłużenia zawieszenia rozgrywek indywidualnych i drużynowych prowadzonych przez Mazowiecki Okręgowy Związek Tenisa Stołowego

Rozporządzenie RM z dn. 8.04.2021 r.

Rozporządzenie RM z dn. 25.03.2021 r.

Najnowsze