Drużynowe Mistrzostwa Województwa Juniorów, 25 kwietnia, Radom

Rafał Wereszczaka

Integracyjny Klub Tenisa Stołowego BROŃ Radom oraz Mazowiecki Okręgowy Związek Tenisa Stołowego zapraszają do udziału w Drużynowych Mistrzostwach Juniorów 2021. Zawody rozpoczną się o godzinie 10.00 w niedzielę 25 kwietnia, w hali sportowej Zespołu Szkół Kupieckich przy ul. Kościuszki 7 w Radomiu. Zgłoszenia do czwartku 22 kwietnia do godz. 19.00. Zawody pod patronatem Prezydenta Radomia.

Uwaga!

Wstęp na halę tylko dla uczestników zawodów (zawodników, trenerów, opiekunów, sędziów i przedstawicieli organizatora) po pomiarze temperatury oraz po wypełnieniu kwestionariusza uczestnika zawodów sportowych.

Organizatorzy zawodów, poprzez dostosowanie się do obowiązujących przepisów prawa w zakresie zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19 oraz poprzez zachowanie standardów w tym zakresie, podejmują wszelkie możliwe działania by zminimalizować ryzyko zakażenia się wiruszem COVID-19. Jednakże takiego ryzyka nie da się wyeliminować w 100 procentach. W związku z powyższym wszystkie osoby obecne na zawodach przebywają w hali na własne ryzyko i odpowiedzialność. Wejście na halę TYLKO I WYŁACZNIE dla zgłoszonych członków ekip klubowych i potwierdzeniu prawa wstępu przez organizatora.

Informacja na temat badań lekarskich:
Zgodnie z zapisem art. 31 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw:
„Orzeczenia lekarskie wydane w ramach wstępnych, okresowych i kontrolnych badań lekarskich, których ważność upłynęła po dniu 7 marca 2020 r., zachowują ważność, nie dłużej jednak niż do upływu 60 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii.”

W związku z licznymi zapytaniami informujemy, że zgodnie z Regulaminem Rozgrywek MOZTS na sezon 2020/2021 w składach drużyn mogą występować zawodniczki i zawodnicy bez punktów rankingowych za sezon 2020/2021

Do pobrania:

Kwestionariusz uczestnika zawodów sportowych

Komunikat organizacyjny DMW kat. JUNIOR 2021

Plan gier DMW MŁODZIK/JUNIOR 2021 

Karta zgłoszeniowa DMW kategorii JUNIOR 2021

Lista startowa EWDMP JUNIOREK 2021

Lista startowa EWDMP JUNIORÓW 2021 

Turniej EWDMP JUNIOREK 2021

EWDMP Juniorek 2021/wyniki szczegółowe

Turniej EWDMP JUNIORÓW 2021 

EWDMP JUNIORÓW 2021/wyniki szczegółowe

Lista startowa DMW JUNIOREK 2021
 

Lista startowa DMW JUNIORÓW 2021 

Turniej DMW JUNIOREK 2021 

DMW JUNIOREK, wyniki szczegółowe 2021 

Turniej DMW JUNIORÓW 2021 

DMW JUNIORÓW, wyniki szczegółowe 2021 

Mazowiecki Ranking JUNIOREK po I GPM/GPP 2020/2021

Mazowiecki Ranking JUNIORÓW po I GPM/GPP 2020/2021

Najnowsze