Drużynowe Mistrzostwa Województwa KADETÓW, 9 maja, Chotomów

Rafał Wereszczaka

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Jabłonnie, Ludowy Klub Sportowy LOTOS Jabłonna oraz Mazowiecki Okręgowy Związek Tenisa Stołowego zapraszają do udziału w Drużynowych Mistrzostwach Województwa KADETÓW. Zawody wystartują o godz. 10.00 w niedzielę 9 maja w hali OSiR Jabłonna w Chotomowie przy ul. Partyzantów 124A (dojście do hali od ulicy Konwaliowej). Zgłoszenia do godz. 19.00 w czwartek 6 maja.

Uwaga!

Wstęp na halę tylko dla uczestników zawodów (zawodników, trenerów, opiekunów, sędziów i przedstawicieli organizatora) po pomiarze temperatury oraz po wypełnieniu kwestionariusza uczestnika zawodów sportowych.

Organizatorzy zawodów, poprzez dostosowanie się do obowiązujących przepisów prawa w zakresie zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19 oraz poprzez zachowanie standardów w tym zakresie, podejmują wszelkie możliwe działania by zminimalizować ryzyko zakażenia się wiruszem COVID-19. Jednakże takiego ryzyka nie da się wyeliminować w 100 procentach. W związku z powyższym wszystkie osoby obecne na zawodach przebywają w hali na własne ryzyko i odpowiedzialność. Wejście na halę TYLKO I WYŁACZNIE dla zgłoszonych członków ekip klubowych i potwierdzeniu prawa wstępu przez organizatora.

Informacja na temat badań lekarskich:
Zgodnie z zapisem art. 31 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw:
„Orzeczenia lekarskie wydane w ramach wstępnych, okresowych i kontrolnych badań lekarskich, których ważność upłynęła po dniu 7 marca 2020 r., zachowują ważność, nie dłużej jednak niż do upływu 60 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii.”

Zgodnie z Regulaminem Rozgrywek MOZTS na sezon 2020/2021 w składach drużyn mogą występować zawodniczki i zawodnicy bez punktów rankingowych za sezon 2020/2021

Do pobrania:

Kwestionariusz uczestnika zawodów sportowych

Komunikat organizacyjny DMW kat. KADET 2021

Plan gier DMW KADET 2021 

Karta zgłoszeniowa DMW kategorii KADET 2021

Lista startowa EWDMP KADETEK 2021

Turniej EWDMP KADETEK 2021

Lista startowa DMW KADETEK 2021 

Lista startowa DMW KADETÓW 2021 

Turniej DMW KADETEK 2021 

Turniej DMW KADETÓW 2021 

Mazowiecki Ranking KADETEK po I GPM/GPP 2020/2021

Mazowiecki Ranking KADETÓW po I GPM/GPP 2020/2021

Najnowsze