Drużynowe Mistrzostwa Województwa Młodzików, Radom, niedziela 25 kwietnia

Rafał Wereszczaka

Integracyjny Klub Tenisa Stołowego BROŃ Radom oraz Mazowiecki Okręgowy Związek Tenisa Stołowego zapraszają do udziału w Drużynowych Mistrzostwach Młodzików 2021. Zawody rozpoczną się o godzinie 10.00 w niedzielę 25 kwietnia, w hali sportowej Zespołu Szkół Kupieckich przy ul. Kościuszki 7 w Radomiu. Zgłoszenia do czwartku 22 kwietnia do godz. 19.00. Zawody pod patronatem Prezydenta Radomia.

Uwaga!

Wstęp na halę tylko dla uczestników zawodów (zawodników, trenerów, opiekunów, sędziów i przedstawicieli organizatora) po pomiarze temperatury oraz po wypełnieniu kwestionariusza uczestnika zawodów sportowych.

Organizatorzy zawodów, poprzez dostosowanie się do obowiązujących przepisów prawa w zakresie zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19 oraz poprzez zachowanie standardów w tym zakresie, podejmują wszelkie możliwe działania by zminimalizować ryzyko zakażenia się wiruszem COVID-19. Jednakże takiego ryzyka nie da się wyeliminować w 100 procentach. W związku z powyższym wszystkie osoby obecne na zawodach przebywają w hali na własne ryzyko i odpowiedzialność. Wejście na halę TYLKO I WYŁACZNIE dla zgłoszonych członków ekip klubowych i potwierdzeniu prawa wstępu przez organizatora.

Informacja na temat badań lekarskich:
Zgodnie z zapisem art. 31 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw:
„Orzeczenia lekarskie wydane w ramach wstępnych, okresowych i kontrolnych badań lekarskich, których ważność upłynęła po dniu 7 marca 2020 r., zachowują ważność, nie dłużej jednak niż do upływu 60 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii.”

W związku z licznymi zapytaniami informujemy, że zgodnie z Regulaminem Rozgrywek MOZTS na sezon 2020/2021 w składach drużyn mogą występować zawodniczki i zawodnicy bez punktów rankingowych za sezon 2020/2021

Do pobrania:

Kwestionariusz uczestnika zawodów sportowych

Komunikat organizacyjny DMW kat. MŁODZIK 2021

Plan gier DMW młodzik/junior 2021

Karta zgłoszeniowa DMW kategorii MŁODZIK 2021

Lista startowa EWDMP MŁODZICZEK 2021

Lista startowa EWDMP MŁODZIKÓW 2021 

Turniej EWDMP MŁODZICZEK 2021 

EWDMP MŁODZICZEK 2021 – wyniki szczegółowe

Turniej EWDMP MŁODZIKÓW 2021 

EWDMP Młodzików 2021 – wyniki szczegółowe

Lista startowa DMW MŁODZICZEK 2021 

Lista startowa DMW MŁODZIKÓW 2021
 

Turniej DMW MŁODZICZEK 2021 

DMW Młodziczek 2021 – wyniki szczegółowe  

Turniej DMW MŁODZIKÓW 2021 

DMW Młodzików 2021 – wyniki szczegółowe 

Mazowiecki Ranking MŁODZICZEK po I GPM/GPP 2020/2021

Mazowiecki Ranking MŁODZIKÓW po I GPM/GPP 2020/2021

Najnowsze