Drużynowe Mistrzostwa Województwa MŁODZIKÓW, Wyszogród, 6 września

Rafał Wereszczaka

Płocki Okręgowy Związek Tenisa Stołowego i Mazowiecki Okręgowy Związek Tenisa Stołowego zapraszają do udziału w DRUŻYNOWYCH Mistrzostwach Województwa kategorii MŁODZIK. Zawody rozpoczną się o godz. 10.00 w niedzielę 6 września. Zostaną rozegrane w Hali Zespołu Szkół w Wyszogrodzie przy ul. Niepodległości 11. Zgłoszenia do czwartku do godz. 19.00 za pomocą karty zgłoszeniowej. Wszystkich obecnych na zawodach obowiązuje stosowanie obowiązujących zasad bezpieczeństwa związanych ze stanem epidemii obowiązującym na terenie całego kraju. Zawody BEZ UDZIAŁU PUBLICZNOŚCI.

Uwaga!!! 
Organizatorzy zawodów, poprzez dostosowanie się do obowiązujących przepisów prawa w zakresie zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19 oraz poprzez zachowanie standardów w tym zakresie, podejmują wszelkie możliwe działania by zminimalizować ryzyko zakażenia się wiruszem COVID-19. Jednakże takiego ryzyka nie da się wyeliminować w 100 procentach. W związku z powyższym wszystkie osoby obecne na zawodach przebywają w hali na własne ryzyko i odpowiedzialność.

Informacja na temat badań lekarskich:
Zgodnie z zapisem art. 31 m1 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw:
„Orzeczenia lekarskie wydane w ramach wstępnych, okresowych i kontrolnych badań lekarskich, których ważność upłynęła po dniu 7 marca 2020 r., zachowują ważność, nie dłużej jednak niż do upływu 60 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii.”

Do pobrania:

Komunikat organizacyjny DMW kat. MŁODZIK 2020

Plan gier DMW młodzik/kadet/junior 2020

Karta zgłoszeniowa DMW kategorii MŁODZIK

Zgłoszenie ekipy klubowej DMW MŁODZIK/KADET/JUNIOR

Lista startowa EWDMP MŁODZICZEK 2020

Lista startowa EWDMP MŁODZIKÓW 2020 

Turniej EWDMP MŁODZICZEK 2020 

EWDMP MŁODZICZEK 2020 – wyniki szczegółowe

Turniej EWDMP MŁODZIKÓW 2020 

EWDMP Młodzików 2020 – wyniki szczegółowe

Lista startowa DMW MŁODZICZEK 2020

Lista startowa DMW MŁODZIKÓW 2020 

Turniej DMW MŁODZICZEK 2020 

DMW Młodziczek 2020 – wyniki szczegółowe

Turniej DMW MŁODZIKÓW 2020 

DMW Młodzików 2020 – wyniki szczegółowe

Mazowiecki Ranking MŁODZICZEK po III GPM/GPP 2019/2020

Mazowiecki Ranking MŁODZIKÓW po III GPM/GPP 2019/2020

Najnowsze