I Grand Prix Mazowsza Kadetów, Warszawa, niedziela 17 września

Szkolny Związek Sportowy Warszawy i Województwa Mazowieckiego oraz Mazowiecki Okręgowy Związek Tenisa Stołowego zapraszają do udziału w I Grand Prix Mazowsza KADETÓW sezonu 2023/2024. Zawody rozpoczną się o godz. 12.30 w niedzielę 17 września. Zostaną rozegrane w Hali Sportowej OSiR Targówek, przy ul. Michała Ossowskiego 25 w Warszawie. Zgłoszenia do czwartku 14 września do godz. 19.00 za pomocą karty zgłoszeniowej. Projekt jest finansowany przez Miasto Stołeczne Warszawa.

Uwaga! W myśl punktu 12.1 Regulaminu Rozgrywek PZTS na sezon 2023/2024 „zawodnicy (niezależnie od wieku, również zagraniczni) uczestniczący (…) w rozgrywkach objętych współzawodnictwem PZTS muszą bezwzględnie posiadać i okazać na żądanie sędziego głównego orzeczenie o zdolności do uprawiania tenisa stołowego”.

ŻADNE OŚWIADCZENIA NIE BĘDĄ AKCEPTOWANE!!! SĘDZIOWIE SPRAWDZAJĄ TYLKO BADANIA!!!

Informacja na temat badań lekarskich:
Zgodnie z zapisem art. 31 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw:
„Orzeczenia lekarskie wydane w ramach wstępnych, okresowych i kontrolnych badań lekarskich, których ważność upłynęła po dniu 7 marca 2020 r., zachowują ważność, nie dłużej jednak niż do upływu 180 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii.”

Do pobrania:

Komunikat organizacyjny I GPM KADETÓW 2023/24
Karta zgłoszeniowa I GPM KADETÓW 2023
Plan zawodów I GPM KADETÓW 2023 

Lista startowa I GPM KADETÓW 2023 – dziewczęta
Turniej I GPM KADETÓW 2023 – dziewczęta – wyniki gier

Lista startowa I GPM KADETÓW 2023 – chłopcy
Turniej I GPM KADETÓW 2023 – chłopcy – wyniki gier


Mazowiecki Ranking KADETEK po sezonie 2022/2023
Link do rankingu „0” PZTS KADETEK 2023/2024
Mazowiecki Ranking KADETÓW po sezonie 2022/2023
Link do rankingu „0” PZTS KADETÓW 2023/2024

Najnowsze