I Grand Prix Mazowsza (kategoria SENIOR), Nadarzyn,18 września (niedziela)

Rafał Wereszczaka

Gmina Nadarzyn, Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy Start oraz Mazowiecki Okręgowy Związek Tenisa Stołowego zapraszają do udziału w I Grand Prix Mazowsza kategorii SENIOR. Zawody wystartują o godz. 10.00 w niedzielę 18 września w hali Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Żółwińskiej 41. Zgłoszenia do godz. 19.00 w czwartek 15 września za pomocą karty zgłoszeniowej. Na zwycięzców czekają dodatkowe nagrody w postaci voucherów na koncerty w ScenaCegielnia w Radzyminie.

UWAGA! NOWOŚCI:

– zgłoszenia będą przyjmowane tylko od klubów posiadających licencje klubowe PZTS, nie posiadających zaległości finansowych wobec Związku

– zgłoszeni mogą być jedynie zawodnicy widniejący w dniu zgłoszenia w spisie okresowych licencji zawodniczych PZTS (UWAGA! PZTS przyznaje licencje dopiero po zaksięgowaniu zapłaty faktury proforma za licencje)

– opłata za uczestnictwo w Grand Prix Mazowsza kategorii SENIOR od sezonu 2022/2023 wynosi 40 zł od zgłoszonego zawodnika/zawodniczki

Informacja na temat badań lekarskich:
Zgodnie z zapisem art. 31 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw:
„Orzeczenia lekarskie wydane w ramach wstępnych, okresowych i kontrolnych badań lekarskich, których ważność upłynęła po dniu 7 marca 2020 r., zachowują ważność, nie dłużej jednak niż do upływu 60 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii.”

Do pobrania:

Komunikat organizacyjny I GPM kat. SENIOR 2022/23

Karta zgłoszeniowa I GPM kat. SENIOR 2022

Plan zawodów I GPM kat. SENIOR 2022 

Lista startowa I GPM 2022 – kobiety

Turniej I GPM 2022 – kobiety 

Lista startowa I GPM 2022 – mężczyźni 

Turniej I GPM 2022 mężczyźni 

Mazowiecki Ranking – SENIORKI – po sezonie 2021/2022

Link do rankingu „0” PZTS SENIOREK 2022

Mazowiecki Ranking SENIORÓW – po sezonie 2021/2022

Link do rankingu „0” PZTS SENIORÓW 2022

Najnowsze