I Grand Prix Mazowsza Żaków, Chotomów, niedziela 11 września

Rafał Wereszczaka

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Jabłonnie, Ludowy Klub Sportowy LOTOS Jabłonna oraz Mazowiecki Okręgowy Związek Tenisa Stołowego zapraszają do udziału w I Grand Prix Mazowsza ŻAKÓW. Zawody wystartują o godz. 10.00 w niedzielę 11 września w hali OSiR Jabłonna w Chotomowie przy ul. Partyzantów 124A (dojście do hali od ulicy Konwaliowej). Zgłoszenia do godz. 19.00 w czwartek 8 września.

UWAGA! NOWOŚCI:

– zgłoszenia będą przyjmowane tylko od klubów posiadających licencje klubowe PZTS, nie posiadających zaległości finansowych wobec Związku

– zgłoszeni mogą być jedynie zawodnicy widniejący w dniu zgłoszenia w spisie okresowych licencji zawodniczych PZTS (UWAGA! PZTS przyznaje licencje dopiero po zaksięgowaniu zapłaty faktury proforma za licencje)

– opłata za uczestnictwo od sezonu 2022/2023 wynosi 30 zł od zgłoszonego zawodnika/zawodniczki

Informacja na temat badań lekarskich:
Zgodnie z zapisem art. 31 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw:
„Orzeczenia lekarskie wydane w ramach wstępnych, okresowych i kontrolnych badań lekarskich, których ważność upłynęła po dniu 7 marca 2020 r., zachowują ważność, nie dłużej jednak niż do upływu 60 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii.”

Do pobrania:


Komunikat organizacyjny I GPM ŻAKÓW 2022/23

Karta zgłoszeniowa I GPM ŻAKÓW 2022

Plan zawodów I GPM ŻAKÓW 2022 

Lista startowa I GPM ŻACZEK 2022 

Turniej I GPM ŻACZEK 2022
 


Lista startowa I GPM ŻAKÓW 2022
 

Turniej I GPM ŻAKÓW 2022
 

Mazowiecki Ranking ŻACZEK – po sezonie 2021/2022

Link do rankingu „0” PZTS ŻACZEK

Mazowiecki Ranking ŻAKÓW – po sezonie 2021/2022

Link do rankingu „0” PZTS ŻAKÓW

Najnowsze