I Grand Prix Mazowsza Młodzików, Radzymin, 10 września (sobota)

Rafał Wereszczaka

Radzymiński Ośrodek Kultury i Sportu oraz Mazowiecki Okręgowy Związek Tenisa Stołowego zapraszają do udziału w I Grand Prix Mazowsza MŁODZIKÓW 2022/2023. Zawody rozpoczną się o godz. 10.00 w sobotę 10 września. Zostaną rozegrane w Hali Radzymińskiego Ośrodka Kultury i Sportu przy al. Jana Pawła II 20 w Radzyminie. Zgłoszenia do czwartku 8 września do godz. 19.00 za pomocą karty zgłoszeniowej. Zawody są współfinansowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego.

UWAGA! NOWOŚCI:

– zgłoszenia będą przyjmowane tylko od klubów posiadających licencje klubowe PZTS, nie posiadających zaległości finansowych wobec Związku

– zgłoszeni mogą być jedynie zawodnicy widniejący w dniu zgłoszenia w spisie okresowych licencji zawodniczych PZTS (UWAGA! PZTS przyznaje licencje dopiero po zaksięgowaniu zapłaty faktury proforma za licencje)

– opłata za uczestnictwo od sezonu 2022/2023 wynosi 30 zł od zgłoszonego zawodnika/zawodniczki

Informacja na temat badań lekarskich:
Zgodnie z zapisem art. 31 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw:
„Orzeczenia lekarskie wydane w ramach wstępnych, okresowych i kontrolnych badań lekarskich, których ważność upłynęła po dniu 7 marca 2020 r., zachowują ważność, nie dłużej jednak niż do upływu 60 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii.”

Do pobrania:

Komunikat organizacyjny I GPM MŁODZIKÓW 2022/23

Karta zgłoszeniowa I GPM MŁODZIKÓW 2022

Plan zawodów I GPM MŁODZIKÓW 2022 

Lista startowa I GPM MŁODZICZEK 2022

Turniej I GPM MŁODZICZEK 2022

Lista startowa I GPM MŁODZIKÓW 2022 

Turniej I GPM MŁODZIKÓW 2022 

Mazowiecki Ranking MŁODZICZEK – po sezonie 2021/2022

Link do rankingu „0” PZTS MŁODZICZEK

Mazowiecki Ranking MŁODZIKÓW – po sezonie 2021/2022

Link do rankingu „0” PZTS MŁODZIKÓW

Najnowsze