I WOJEWÓDZKI TURNIEJ KWALIFIKACYJNY SKRZATEK I SKRZATÓW (WYSZOGRÓD, 17 WRZEŚNIA)

Rafał Wereszczaka

Mazowiecki Związek Tenisa Stołowego, Szkolny Związek Sportowy Warszawy i Województwa Mazowieckiego, LKS STEGNy Wyszogród, Urząd Gminy i Miasta Wyszogród oraz OZTS – RZS w Płocku zapraszają do udziału w 1. Wojewódzkim Turnieju Kwalifikacyjnym Skrzatek i Skrzatów w tenisie stołowym.

Zawody rozpoczną się 17 września 2016 roku o godzinie 13:30, a miejscem zmagań będzie hala sportowa w Wyszogrodzie, przy ul. Niepodległości 11.

Termin zgłoszeń do turnieju upływa z dniem 15 września 2016 roku – godz. 16:00.

UWAGA!!! Korekta komunikatu organizacyjnego – zmiana godziny rozpoczęcia gier na 13.00

I Wojewódzki Turniej Kwalifikacyjny Skrzatek i Skrzatów – komunikat organizacyjny – korekta

I WTK Skrzatek i Skrzatów – karta zgłoszeniowa

Najnowsze