II Grand Prix Mazowsza Kadetów, Wyszogród, niedziela 19 listopada

Rafał Wereszczaka

Okręgowy Związek Tenisa Stołowego w Płocku, Unia Związków Sportowych Warszawy i Mazowsza oraz Mazowiecki Okręgowy Związek Tenisa Stołowego zapraszają do udziału w II Grand Prix Mazowsza KADETÓW sezonu 2023/2024. Zawody rozpoczną się o godz. 10.00 w niedzielę 19 listopada. Zostaną rozegrane w Hali Sportowej Szkoły Podstawowej im. K. K. Baczyńskiego przy ul. Niepodległości 11 w Wyszogrodzie. Zgłoszenia do czwartku 16 listopada do godz. 19.00 za pomocą karty zgłoszeniowej. Zawody są współfinansowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego.

Uwaga! W myśl punktu 12.1 Regulaminu Rozgrywek PZTS na sezon 2023/2024 „zawodnicy (niezależnie od wieku, również zagraniczni) uczestniczący (…) w rozgrywkach objętych współzawodnictwem PZTS muszą bezwzględnie posiadać i okazać na żądanie sędziego głównego orzeczenie o zdolności do uprawiania tenisa stołowego”.

ŻADNE OŚWIADCZENIA NIE BĘDĄ AKCEPTOWANE!!! SĘDZIOWIE SPRAWDZAJĄ TYLKO BADANIA!!!

Informacja na temat badań lekarskich:
Zgodnie z zapisem art. 31 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw:
„Orzeczenia lekarskie wydane w ramach wstępnych, okresowych i kontrolnych badań lekarskich, których ważność upłynęła po dniu 7 marca 2020 r., zachowują ważność, nie dłużej jednak niż do upływu 180 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii.”

Komunikat organizacyjny II GPM KADETÓW 2023/24
Karta zgłoszeniowa II GPM KADETÓW 2023
Plan zawodów II GPM KADETÓW i II GPM SKRZATÓW 2023 

Lista startowa II GPM KADETÓW 2023 – dziewczęta 
Turniej II GPM KADETÓW 2023 – dziewczęta

Lista startowa II GPM KADETÓW 2023 – chłopcy 
Turniej II GPM KADETÓW 2023 – chłopcy

Mazowiecki Ranking KADETEK po I GPM/GPP 2023/2024
Link do rankingu PZTS KADETEK po I GPM/GPP 2023/2024
Mazowiecki Ranking KADETÓW po I GPM/GPP 2023/2024
Link do rankingu PZTS KADETÓW po I GPM/GPP 2023/2024

Najnowsze