II Grand Prix Mazowsza (kategoria seniorska), Chotomów, niedziela 5 listopada

Rafał Wereszczaka

Ośrodek Sportu i Rekreacji Jabłonna, Ludowy Klub Sportowy Lotos Jabłonna, Szkolny Związek Sportowy Warszawy i Województwa Mazowieckiego oraz Mazowiecki Okręgowy Związek Tenisa Stołowego zapraszają do udziału w II Grand Prix Mazowsza (kategorii seniorskiej) sezonu 2023/2024. Zawody rozpoczną się o godz. 10.00 w niedzielę 5 listopada. Zostaną rozegrane w Hali Sportowej OSiR Jabłonna, przy ul. Partyzantów 124 A w Chotomowie. Zgłoszenia do czwartku 2 listopada do godz. 19.00 za pomocą karty zgłoszeniowej. Projekt jest współfinansowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego.

Uwaga! W myśl punktu 12.1 Regulaminu Rozgrywek PZTS na sezon 2023/2024 „zawodnicy (niezależnie od wieku, również zagraniczni) uczestniczący (…) w rozgrywkach objętych współzawodnictwem PZTS muszą bezwzględnie posiadać i okazać na żądanie sędziego głównego orzeczenie o zdolności do uprawiania tenisa stołowego”.

ŻADNE OŚWIADCZENIA NIE BĘDĄ AKCEPTOWANE!!! SĘDZIOWIE SPRAWDZAJĄ TYLKO BADANIA!!!

Informacja na temat badań lekarskich:
Zgodnie z zapisem art. 31 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw:
„Orzeczenia lekarskie wydane w ramach wstępnych, okresowych i kontrolnych badań lekarskich, których ważność upłynęła po dniu 7 marca 2020 r., zachowują ważność, nie dłużej jednak niż do upływu 180 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii.”

Do pobrania:

Komunikat organizacyjny II GPM (kategoria seniorska) 2023/24
Karta zgłoszeniowa II GPM (kategoria seniorska) 2023
Plan zawodów II GPM (kategoria seniorska) 2023

Lista startowa II GPM 2023 – KOBIETY

Turniej II GPM 2023 – KOBIETY

Lista startowa II GPM 2023 – MĘŻCZYŹNI 
Turniej II GPM 2023 – MĘŻCZYŹNI 


Mazowiecki Ranking KOBIET po I GPM/GPP 2023/2024
Link do rankingu PZTS KOBIET po I GPM/GPP 2023/2024
Mazowiecki Ranking MĘŻCZYZN po I GPM/GPP 2023/2024
Link do rankingu PZTS MĘŻCZYZN po I GPM/GPP 2023/2024

Najnowsze