Indywidualne Mistrzostwa Województwa Młodzików, 30 sierpnia, Grodzisk Mazowiecki

Rafał Wereszczaka

Klub Sportowy Bogoria Grodzisk Mazowiecki oraz Mazowiecki Okręgowy Związek Tenisa Stołowego zapraszają do udziału w Indywidualnych Mistrzostwach Województwa Młodzików. Zawody zostaną rozegrane w niedzielę 30 sierpnia w Hali Sportowej KS Bogorii Grodzisk Maz. przy ulicy Westfala 3a w Grodzisku Mazowieckim. Początek o godz. 10.00. Zgłoszenia drogą elektroniczną do czwartku 27 sierpnia do godziny 19.00.

Uwaga!!! 
Organizatorzy zawodów, poprzez dostosowanie się do obowiązujących przepisów prawa w zakresie zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19 oraz poprzez zachowanie wszelkich możliwych standardów w tym zakresie podejmują wszelkie możliwe działania by zminimalizować ryzyko zakażenia się wiruszem COVID-19.  Jednakże takiego ryzyka nie da się wyeliminować w 100 procentach. W związku z powyższym wszystkie osoby obecne na zawodach przebywają w hali na własne ryzyko i odpowiedzialność.

Informacja na temat badań lekarskich:

Zgodnie z zapisem art. 31 m1 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw:


„Orzeczenia lekarskie wydane w ramach wstępnych, okresowych i kontrolnych badań lekarskich, których ważność upłynęła po dniu 7 marca 2020 r., zachowują ważność, nie dłużej jednak niż do upływu 60 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii.”

Do pobrania:

Komunikat organizacyjny IMW kat. MŁODZIK 2020

Plan gier IMW młodzik 2020

Listy uprawnionych MŁODZICZEK

Listy uprawnionych MŁODZIKÓW

Karta zgłoszeniowa IMW kategorii MŁODZIK

Zgłoszenie ekipy klubowej IMW MŁODZIK

Lista startowa EWIMP MŁODZICZEK 2020

Lista startowa EWIMP MŁODZIKÓW 2020 

Turniej EWIMP MŁODZICZEK 2020

Turniej EWIMP MŁODZIKÓW 2020

Lista startowa singla IMW MŁODZICZEK 2020


Lista startowa singla IMW MŁODZIKÓW 2020
 

Turniej IMW MŁODZICZEK singiel 2020

Turniej IMW MŁODZIKÓW singiel 2020

Turniej deblowy MŁODZICZEK 2020

Turniej deblowy MŁODZIKÓW 2020

Mazowiecki Ranking MŁODZICZEK po III GPM/GPP 2019/2020

Mazowiecki Ranking MŁODZIKÓW po III GPM/GPP 2019/2020

Najnowsze