Indywidualne Mistrzostwa Młodzików, Jabłonna/Chotomów, 24 kwietnia

Rafał Wereszczaka

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Jabłonnie, Ludowy Klub Sportowy LOTOS Jabłonna oraz Mazowiecki Okręgowy Związek Tenisa Stołowego zapraszają do udziału w Indywidualnych Mistrzostwach Województwa MŁODZIKÓW. Zawody wystartują o godz. 10.00 w sobotę 24 kwietnia w hali OSiR Jabłonna w Chotomowie przy ul. Partyzantów 124A (dojście do hali od ulicy Konwaliowej). Zgłoszenia do godz. 19.00 w czwartek 22 kwietnia.

MAPA SYTUACYJNA HALI 

Wejście na halę dla kategorii MŁODZIK od godz. 8.30

Początek turniejów eliminacyjnych kat. MŁODZIK – godz. 10.00

Początek turniejów finałowych
– gry podwójne godz. 12.30
– gry pojedyncze godz. 14.30

Dekoracja kategorii MŁODZIK ok. godz. 17.00

Uwaga!

Wstęp na halę tylko dla uczestników zawodów (zawodników, trenerów, opiekunów, sędziów i przedstawicieli organizatora) po pomiarze temperatury oraz po wypełnieniu kwestionariusza uczestnika zawodów sportowych.

Organizatorzy zawodów, poprzez dostosowanie się do obowiązujących przepisów prawa w zakresie zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19 oraz poprzez zachowanie standardów w tym zakresie, podejmują wszelkie możliwe działania by zminimalizować ryzyko zakażenia się wiruszem COVID-19. Jednakże takiego ryzyka nie da się wyeliminować w 100 procentach. W związku z powyższym wszystkie osoby obecne na zawodach przebywają w hali na własne ryzyko i odpowiedzialność. Wejście na halę TYLKO I WYŁACZNIE dla zgłoszonych członków ekip klubowych i potwierdzeniu prawa wstępu przez organizatora.

Informacja na temat badań lekarskich:
Zgodnie z zapisem art. 31 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw:
„Orzeczenia lekarskie wydane w ramach wstępnych, okresowych i kontrolnych badań lekarskich, których ważność upłynęła po dniu 7 marca 2020 r., zachowują ważność, nie dłużej jednak niż do upływu 60 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii.”

Do pobrania:

Kwestionariusz uczestnika zawodów sportowych

Komunikat organizacyjny IMW kat. MŁODZIK 2021

Plan gier IMW młodzik i junior 2021 

Karta zgłoszeniowa IMW kategorii MŁODZIK

Lista startowa EWIMP MŁODZICZEK 2021 

Lista startowa EWIMP MŁODZIKÓW 2021 

Turniej EWIMP MŁODZICZEK 2021

Turniej EWIMP MŁODZIKÓW 2021

Lista Startowa singla IMW MŁODZICZEK 2021 

Lista Startowa singla IMW MŁODZIKÓW 2021 

Turniej IMW MŁODZICZEK singiel 2021 

Turniej IMW MŁODZIKÓW singiel 2021 

Turniej deblowy MŁODZICZEK 2021 

Turniej deblowy MŁODZIKÓW 2021 

Mazowiecki Ranking MŁODZICZEK po I GPM/GPP 2020/2021

Mazowiecki Ranking MŁODZIKÓW po I GPM/GPP 2020/2021

Najnowsze