Informacja Przew. Kolegium Sędziów MOZTS ws licencji sędziowskich PZTS na sezon 2021/2022

Rafał Wereszczaka

Biuro Zarządu MOZTS, za Przewodniczącym Kolegium Sędziów MOZTS, przedstawia informację w sprawie licencji sędziowskich Polskiego Związku Tenisa Stołowego na sezon 2021/2022.

Przewodniczący Kolegium Sędziów Mazowieckiego Okręgowego Związku Tenisa Stołowego informuje, że zgodnie z decyzjami podjętymi przez Zarząd Polskiego Związku Tenisa Stołowego, licencje sędziowskie PZTS na sezon 2020/2021 zachowują swoją ważność na kolejny sezon 2021/2022.

Sędziowie mazowieccy, którzy nie posiadali licencji PZTS na sezon 2020/2021, jeśli spełniają wymogi dotyczące starania się o licencję sędziego PZTS i zamierzają przystąpić do egzaminu na sędziego licencjonowanego PZTS w sezonie 2021/2022, proszeni są o kontakt z Przewodniczącym Kolegium Sędziów MOZTS, p. Krystianem Kilarem za pośrednictwem Biura Mazowieckiego Okręgowego Związku Tenisa Stołowego. 

Ewentualny egzamin na licencję sędziego PZTS na sezon 2021/2022 odbędzie się w połowie września w lokalizacji, z której nadejdzie najwięcej zgłoszeń.

Biuro Zarządu
Mazowieckiego Okręgowego
Związku Tenisa Stołowego

Najnowsze